Priser

Priser 2018
Av Knut-Magnus Betten

Lisens
Alle som deltar på vannski, skal betale lisens. Lisensen koster kr. 60 og betales til båtsjåføren. Det lages en liste over folk som har betalt lisens (navn og dato betalt), som skal ligge i kofferten.

NB! De som kjører "prøvetur" må også betale lisens.

Medlemskontigent Enkeltmedlem kr.150,-.
Familiemedlem kr.250,-

Betales til:
Ullensaker VSK
c/o Odd Østgaard
Granvegen 17
2050 Jessheim
Bankknr. 7108 05 77375 eller Vipps til 20872.

----------------------------------------------------------------------------
Treningspriser 2018
Klippekortene makuleres hvert år, slik at klipp som ikke er benyttet ikke kan brukes neste sesong.

Type kort 15 år og yngre Klassisk Barfot Familie
Sesongkort kr 1.300,- kr 1.900,- kr 2.500,- kr 2.900,-
Klippekort (10 klipp) kr 400,- kr 600,- kr 1000,-
Enkelt-tur kr 60,- kr 120,- kr 180,-


Vi tar Vipps, send til 20872